ωορρηξια και εγκυμοσυνη

Ωορρηξία και Εγκυμοσύνη

Εάν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, βοηθά να γνωρίζετε πότε πρόκειται να λάβει χώρα η ωορρηξία, ώστε να έχετε σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια των πιο γόνιμων ημερών του μήνα.

Περίπου στο μέσο του εμμηνορυσιακού κύκλου, απελευθερώνεται από την ωοθήκη ένα ωάριο το οποίο εν συνεχεία ταξιδεύει μέσα στη σάλπιγγα, μια διεργασία που είναι γνωστή ως ωορρηξία. Μεταξύ της ωορρηξίας και της έναρξης της επόμενης περιόδου, στις περισσότερες γυναίκες μεσολαβεί ένα διάστημα 12 έως 16 ημερών.

Σε γυναίκες με τακτικό κύκλο 28 ημερών, η ωορρηξία συνηθέστερα λαμβάνει χώρα τη 14η ημέρα. Εάν ο κύκλος σας είναι μεγαλύτερος, διαρκεί για παράδειγμα 35 ημέρες, το πιθανότερο είναι ότι οι γόνιμες ημέρες σας είναι μεταξύ της 19ης και της 25ης ημέρας. Εάν έχετε μικρότερο κύκλο, για παράδειγμα 23 ημερών, το πιθανότερο είναι ότι η ωορρηξία θα λάβει χώρα μεταξύ της 7ης καις της 13ης ημέρας.

Προτού ένα ωάριο ωριμάσει πλήρως και ταξιδέψει εντός της σάλπιγγας, παρατηρείται μια απότομη αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH). Η ωορρηξία κανονικά λαμβάνει χώρα 24 έως 36 ώρες μετά από την αύξηση των επιπέδων της LH (μεσοκύκλιο κύμα της LH), γεγονός το οποίο εξηγεί γιατί η LH αποτελεί καλό προγνωστικό δείκτη της κορύφωσης της γονιμότητας.

Ακολούθως της ωορρηξίας, το ωάριο μπορεί να επιβιώσει έως και 24 ώρες. Προκειμένου να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, το σπερματοζωάριο πρέπει να συναντήσει το ωάριο και να το γονιμοποιήσει εντός του διαστήματος αυτού. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι πρέπει να έχετε σεξουαλική επαφή την ημέρα της ωορρηξίας  – τα σπερματοζωάρια μπορούν να επιβιώσουν εντός των σαλπίγγων για 3 έως 5 ημέρες μετά την επαφή και να εξακολουθούν να είναι ικανά να γονιμοποιήσουν το ωάριο όταν αυτό απελευθερωθεί από την ωοθήκη.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να μείνετε έγκυος εάν έχετε σεξουαλική επαφή κατά τις ημέρες αμέσως πριν την ωορρηξία και την ημέρα της ωορρηξίας καθεαυτή.

Επειδή κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το σώμα σας και τον εμμηνορυσιακό σας κύκλο όταν ξεκινάτε την προσπάθεια να αποκτήσετε παιδί. Στην ενότητα με τίτλο «Γνωρίστε το σώμα σας» θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Tαξίδι του ωαρίου μετά τη γονιμοποίηση

An Ovulation calendar for couples trying to get pregnant
 
  1. Ενδομήτριο

  2. Εμφύτευση

  3. Ωοθηκικό απόθεμα

  4. Ωρίμανση ωαρίων

  5. Ωορρηξία

  6. Γονιμοποίηση

  7. Σάλπιγγα

Πως μπορώ να προβλέψω πότε θα λάβει χώρα η ωορρηξία;

Έχετε το νου σας στο ημερολόγιο
Χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο προκειμένου να καταγράφετε την ημερομηνία που ξεκινά η περίοδός σας κάθε μήνα. Καταγράφετε επίσης τον αριθμό των ημερών που διαρκεί η κάθε περίοδος. Η ωορρηξία συνήθως λαμβάνει χώρα κατά το μέσο του κύκλου σας. Εάν, για παράδειγμα, έχετε σταθερό κύκλο 28 ημερών, μπορείτε να υπολογίσετε τις γόνιμες ημέρες σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ωορρηξία το πιθανότερο θα λάβει χώρα περίπου 14 ημέρες μετά την ημερομηνία που ξεκίνησε η τελευταία σας περίοδος. 

Καταγράφετε τη βασική θερμοκρασία του σώματός σας
Η ωορρηξία προκαλεί μια μικρή αύξηση της βασικής θερμοκρασίας του σώματος (δηλαδή της θερμοκρασίας που καταμετράται όταν βρίσκεστε σε πλήρη ηρεμία). Προκειμένου να παρακολουθείτε τη βασική θερμοκρασία του σώματός σας, μετράτε τη θερμοκρασία σας κάθε πρωί προτού σηκωθείτε από το κρεβάτι και καταγράφετε τις μετρήσεις. Η πιο γόνιμη φάση θα είναι δύο με τρείς ημέρες προ της αυξήσεως της θερμοκρασίας. Η αύξηση θα είναι πάρα πολύ μικρή, τυπικά μικρότερη από ένα βαθμό.

Δοκιμάστε το Predictor® Ovulation
Το Predictor® Ovulation είναι μια φυσική μέθοδος  που σας βοηθά να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες σύλληψης με φυσικό τρόπο. Προσδιορίζει τις 2 πιο γόνιμες ημέρες του μήνα ανιχνεύοντας την αύξηση των επιπέδων της Ωχρινοτρόπου Ορμόνης (LH) στα ούρα, η οποία λαμβάνει χώρα πριν από την ωορρηξία.

Συλλέξτε περισσότερες πληροφορίες για το Predictor® Ovulation εδώ.

Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Σειρα
Προϊοντων
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ